POLITYKA PRYWATNOŚCI POLCOLOR
 
Poniższe zasady polityki prywatności zostały stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sklepu Polcolor prowadzonego pod adresem www.polcolor.pl przez firmę Bożena Przyłuska EkoLogika z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 2/28. Korzystanie z serwisu jest równoważne z akceptacją polityki prywatności. Jeśli którykolwiek z jej zapisów jest niezgodny z oczekiwaniami użytkownika, powinien on zaniechać korzystania ze sklepu.  
Sklep Polcolor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. Sklep Polcolor nie gromadzi danych osobowych, a przetwarza je jedynie w celu realizacji sprzedaży.
 

I. Dane osobowe
 
Użytkownik sklepu Polcolor pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu na stronie sklepu. Wówczas dane te przesyłane są do systemu administracyjnego sklepu. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera żytkownika, data i czas odwiedzin i oglądane produkty. Są one zbierane przez sklep w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.  
Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie Polcolor  i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon, faktura) oraz wysyłki. Sklep Polcolor  ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym (firma kurierska, poczta) jedynie w celu realizacji zamówienia.
Każdy użytkownik, który poda swoje dane, ma prawo do ich wglądu, edycji i ich usuwania. Niezwłocznie po realizacji zamówienia dane Klienta są usuwane ze sklepu. 
Złożenie zamówienia w sklepie Polcolor jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego realizacji, w rozumieniu opisanym w tym dokumencie.

 
II. Realizacja zamówień w sklepie Polcolor
 
Zamówienie złożone w sklepie Polcolor zostanie zrealizowane tylko pod warunkiem podania podczas składania zamówienia następujących danych:
1) imię i nazwisko
3) adres 
4) e-mail
5) nr telefonu
Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia, a ich podanie zapewnia optymalny przebieg każdej transakcji. Niepodanie wszystkich wymaganych danych, uniemożliwia realizację zamówienia.
Sklep Polcolor zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nimi w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.